Det vert diskotek i klubblokalet for deg som går i 4.-7. klasse neste veke 13. mars kl. 18-20. Me kjem til å ha diskotek kvar tredje veke no på våren pga. eksamen for dei som driver diskoteket. Det vil seie at det vert to diskotek i april og ingen i mai. Merk at me har bytta dag til onsdag denne gongen. smile

Pin It on Pinterest