Fotograf: Nils-Tore Selle

Stavlandsfondet ble opprettet med ønske om å støtte alle gode initiativer i barne- og ungdomsavdeling.

Bernt Stavland har viet kr. 1.000.000 til prosjekter som skal realiseres i neste 5 år.

Etter grundig vurdering, bestemte vår æresmedlem til å utsette fristen for Stavlandsfondet til 15. mars 2021.

Vi alle måtte tilpasse oss ny situasjon forårsaket av Covid-19 og derfor ønsker fondet å gi folk mer tid til å komme med flotte og kreative prosjekter.

Gode nyheter er at det skal være to utdelinger i 2021 – 16. april og 14 november.

Stavlandsfondet er fokusert på å forbedre sportslig tilbud til barn og ungdom. Alle prosjekter som sendes inn skal være rettet mot:

  • Innkjøp av nytt utstyr til gruppene (medlemmer) i Bremnes IL
  • Oppstart av nye aktiviteter i Bremnes IL
  • Utvikling av eksisterende aktiviteter i Bremnes IL
  • Kursing og utvikling av ledere/trenere i Bremnes IL (gjelder barne- og ungdomsavdeling)

Stavlandsfondet ønsker også å hedre ildsjeler som gir utrolig mye til klubben. Derfor blir det også delt ut premier i 5 kategorier:

  • Årets trener barneavdeling
  • Årets trener ungdomsavdeling
  • Årets utøver (resultatmessig)
  • Best framgang (en som har vist største vilje for å bli bedre)
  • Årets ildsjel (deles ut til støttepersoner, dugnadsfolk, lagledere)

Du kan sende inn forslag på prosjektet ved å fylle ut skjema her

Du kan nominere trenere, spillere og ildsjeler ved å fylle ut skjema her