Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Bremnes Idrettslag.
Årsmøte avholdes den 03.06.2021 kl. 18 i Bømlohallen
Påmelding innen 01.06.2021 til dl@bremnesil.no.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16. mai til dl@bremnesil.no. Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på bremnesil.no.

For å ha stemmerett må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Me dle mmer under 15 år har møte og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov §5 til §8
Dersom det ikke lar seg gjøre å gjennomføre årsmøtet fysisk, grunnet gjeldende retningslinjer, blir det endring til digitalt møte.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen,
Styret