På fotballavslutningen for ungdomslagene høsten 2021, ble det delt ut to priser i fra Odd-Inges Minnefond.
Minnefondet ønsker å gi BIL en hjertestarter og gir hjertestarterkurs inkludert HLR og førstehjelp til fotballtrenere og støtteapparat i BIL.
Dette vil gi et fantastisk løft til hele fotballgruppa!

Tusen takk til Svein Egil Nesse og Ingvild Nordvang Nesse