Til alle medlemmer

Det er i den siste tida vært mykje negativ omtale og hendingar rundt idrettslaget.

På det siste årsmøte lykkast det ikke å velje et nytt hovedstyre. Det ble i stedet valgt et interimsstyre og vi vil her forklare vegen vidare til vi har fått på plass eit nytt hovedstyre.

13.mai trekte me i intrimstyret tilbake oppsigelsen av trenarane på A-laget, for no, men det vil ikkje bli skrivne nye kontraktar før eit nytt hovedstyre er på plass, og kan ta ei avgjersle på dette.

Onsdag 18. mai hadde interimsstyret et samarbeidsmøte med turn, friidrett og fotball.

Her såg me at det er nokre saker som er vanskelege å bli einige om, men styrene er blitt einige om at desse sakene skal eit nytt hovudstyre ta stilling til seinare. No vil me setja kursen og blikket framover.

Vi har funnet kandidatar som ynskjer å sittje i valnemnd, og no må vi kalle inn til eit nytt ekstraordinært årsmøte for å godkjenne og velje disse.

Deretter må den nye valnemnda finne kandidatar til nytt hovedstyre.

Når dei ser at kabalen er lagt og dei har forslag til nytt hovedstyre, så blir det nok ein gong kalla inn til ekstraordinært årsmøte for å stemme på og velje disse.

Vi er nå alle enige om at nå må vi se fremover og sette hovedfokus på idrettsglede for alle våre flotte medlemmer og alle de som støtter opp om idrettslaget.

På vegne av Turn, Friidrett og Fotball

Med vennleg hilsen
Interimsstyret
Betre ilag