Fotograf: Nils-Tore Selle

Stavlandfondet ble opprettet med ønske om å støtte alle gode initiativer i barne- og ungdomsavdeling.
Bernt Stavland har viet kr. 1.000.000 til prosjekter som skal realiseres i neste 5 år.
I 2022 deler vi ut kr. 180.000 til prosjekter og 60.000 til ildsjeler i Bremnes IL.

Har du en god idé?

Send inn ditt forslag via søknadskjemaene nedenfor. Søknadsfrist 31. oktober.
Stavlandfondet er fokusert på å forbedre sportslig tilbud til barn og ungdom. Alle prosjekter som sendes inn skal være rettet mot:

  • Innkjøp av nytt utstyr til gruppene (medlemmer) i Bremnes IL
  • Oppstart av nye aktiviteter i Bremnes IL
  • Utvikling av eksisterende aktiviteter i Bremnes IL
  • Kursing og utvikling av ledere/trenere i Bremnes IL (gjelder barne- og ungdomsavdeling)

Stavlandfondet ønsker også å hedre ildsjeler som gir utrolig mye til klubben. Derfor blir det også delt ut premier i 5 kategorier:

  • Årets trener barneavdeling (åpen for alle grupper)
  • Årets trener ungdomsavdeling (åpen for alle grupper)
  • Årets utøver (resultatmessig – åpen for alle grupper)
  • Best framgang (en som har vist største vilje for å bli bedre – åpen for alle grupper)
  • Årets ildsjel (deles ut til støttepersoner, dugnadsfolk, lagledere – åpen for alle)

Du kan sende inn forslag på prosjektet ved å fylle ut skjema her.
Du kan nominere trenere, spillere og ildsjeler ved å fylle ut skjema her.