Godt nytt år!

Godt nyttår kjære BIL-familie!

Me har lagt bak oss et flott 2018 der idrettslaget nok eit år har hatt stor aktivitet og fantastisk lagånd. Våre store og små arrangement har gått knirkefritt og dette hadde aldri vore mogleg utan våre frivillige som med stor dugnadsånd har losa alt trygt i hamn. Tusen takk til alle saman. Vårt største arrangement, Rema-cup, vart ein knallsuksess. Som vanleg berre smil å sjå frå våre gjester der fotballen og det sosiale går hand i hand.

Rubic – nytt medlemssystem i BIL

Frå 2019 har BIL bestemt seg for å ta i bruk Rubic som medlemsregister. Deira verktøy, Laget mitt, er eit kommunikasjonsverktøy for trenarar, lag- og gruppeledarar, foreldre og spelarar/ utøvarar. Med Rubic, Laget Mitt, har laget/gruppa eit sentralt sted som alltid er oppdatert med korrekt, relevant og detaljert informasjon.