Frå 2019 har BIL bestemt seg for å ta i bruk Rubic som medlemsregister. Deira verktøy, Laget mitt, er eit kommunikasjonsverktøy for trenarar, lag- og gruppeledarar, foreldre og spelarar/ utøvarar. Med Rubic, Laget Mitt, har laget/gruppa eit sentralt sted som alltid er oppdatert med korrekt, relevant og detaljert informasjon.