Me står for:
Bredde
Idrettsglede
Likeverd

Me står for:
Bredde
Idrettsglede
Likeverd

Årsmøte 2024

Hovedstyret innkallar herved til årsmøte i Bremnes Idrettslag
Dato: 14.03.2024
Tid: kl. 19:00
Stad: Bømlohallen
Send gjerna påmelding innan 13. mars til dl@bremnesil.no, slik at registreringstida ved oppmøte vert redusert.

Påmelding til REMA CUP 2024 er open!

Velkommen til Rema Cup 2024.

For mange av oss er fotball det kjekkaste me veit i livet! Det å dra på cup er ofte forbundet med gode minner og kjekt samvær. Me ynskjer å vera møtepunktet for laga frå vest og sør.

Bli med på eFotball med Bremnes Idrettslag!

Bremnes Idrettslag er stolte av å introduserer vårt nye eFotball-tilbod! Som ein del av vår kontinuerlige innsats for å fremja inkludering og engasjement blant våre medlemmer, har me no lansert eFotball. Me inviterar alle interesserte til å bli med, uavhengig av alder eller tidlegare erfaring med e-sport.

Kvifor eFotball?
eFotball tilbyr ei unik blanding av fysisk og mental trening, samstundes som det fremjar lagånd og konkurransedyktig spel. Det er ein flott måte å halda seg aktiv på, spesielt i dei kalde vintermånadane, og gir ein fantastisk moglegheit til å utvikla nye ferdighetar og vennskap.

LYST Å TRENE MED OSS

Vil du støtte BIL?

Kjære medlemmer,
Breddeidretten har blitt hardt rammet i siste 2 måneder, helt siden koronakrisen startet. Hallene ble stengt, treningene stoppet og alle arrangementer ble avlyst. Plutselig ble hverdagen snudd på hodet. Realiteten er ikke annerledes for Bremnes IL.

BIL Inkluderingsfond

Kjenner du til Inkluderingsfondet i BIL?
Fondet som ble startet i 2018 har som formål å gi barna og ungdommer (2-18 år) som er medlemmer i klubben mulighet til å delta i aktivitet uavhengig av privat økonomisk situasjon.

Rubic – medlemssystem i bil

Frå 2019 har BIL bestemt seg for å ta i bruk Rubic som medlemsregister. Deira verktøy, Laget mitt, er eit kommunikasjonsverktøy for trenarar, lag- og gruppeledarar, foreldre og spelarar/ utøvarar.

Kampoversikt

Har du spørsmål til oss? Ta gjerne kontakt 🙂

    Pin It on Pinterest