Hovedstyret innkallar herved til årsmøte i Bremnes Idrettslag

Dato: 14.03.2024
Tid: kl. 19:00
Stad: Bømlohallen
Send gjerna påmelding innan 13. mars til dl@bremnesil.no, slik at registreringstida ved oppmøte vert redusert.

Saker som eit medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 29. februar til dl@bremnesil.no. Fullstendig sakslista med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast ei veka før årsmøtet på bremnesil.no.
For å ha stemmerett må medlemmane ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelsar. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med venleg helsing,
Styret