Det vert diskotek i klubblokalet torsdag 21. februar kl. 18-20 for 4.-7. klasse. Me tar diskoteket ei veke for tidlig pga. vinterferien.