Vi har gode nyheter 🥳 Vi åpner banene for organisert fotballaktivitet fra mandag, den 20. april. Vedtak som var gjort på styretmøte onsdagskveld er resultat av grundig og konstruktiv diskusjon både blant styremedlemmer og trenere. Alle er opptatt at vi gjør dette på en trygg måte og samtidig gi et sosialt tilbud til våre medlemmer. Vi starter nå med treninger i ungdomsavdeling. Treninger pågår mandag-torsdag 17.00-21.45, så banene er åpne for egen aktivitet utenom disse tidene. Barnelag og stjernelag må være tålmodige og fortsette med egen trening. All aktivitet skal skje etter retningslinjene fra Helsedirektoratet og NFF. Vi ber hver og enkel å vurdere egen situasjon før de bestemmer å være med. Gjeldende retningslinjer er:

 

 1. Trening er frivillig både for trenere og spillere. Helsa kommer først.
 2. De som har luftveissymptomer eller føler seg ikke helt friske, skal ikke møte på trening.
 3. Treningene skal i første omgang foregå mandag-torsdag. Mulighet for flere treninger per lag skal åpnes etter hvert.
 4. Det er planlagt at 2 lag kan trene samtidig på Olvondo (max 32 spillere).
 5. Det skal være 3 treninger per dag, totalt 24 treninger.
 6. Trening varer i 1,5 time.
 7. Det må være 10 min mellom treningene. Oppmøte må være presis og treningene må avsluttes i god tid. Spillere må få lov til å dra hjem før en ny gruppe kommer.
 8. Det er lov å ha maks 4 spillere i en gruppe. Det må være 1 voksen per gruppe.
  Spillere skal holde avstand på minst 2 m til enhver tid.
 9. Det skal være god avstand mellom gruppene, foreslås 20-30m.
 10. Spillere bes vaske hender før de møter opp på trening.
 11. Spillere skal få klar beskjed av trenere om hvor og når de skal møtes. Info skal inkludere:
  1. Hvilken gruppe de hører til
  2. Hvilken port de skal komme gjennom
  3. Hvilken fjerdel av bane de skal stille seg på
 12. Spillere skal vente på banen og få desinfeksjonsmiddel av trenere. Det er ikke lov å ta ball og varme opp før dette. (Husk antibac-rutine på slutten av trening også).
 13. Antibac står tilgjengelig på ballbua på Olvondo. Hvis det blir tomt, kan man hente ny flaske på kontoret. Man kan også ringe til 900 5 77 81.
 14. Trenere skal desinfisere baller før og etter trening. Sprøyteflasker med desinfeksjonsmiddel står tilgjengelige på Olvondo ballbua. Hvis det blir tomt, finner man flere flasker med middelet på kontoret. Man kan også ringe til 900 5 77 81.
 15. Kjegler og annet utstyr bør håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten. NFF retningslinjer sier ikke noe om desinfeksjon av annet utstyr enn ball.
 16. Det skal ikke være flere personer samtidig på ballbua.
 17. Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre.
 18. Spillerne skal ikke ta på ballen med hendene.
 19. Heading skal unngås.
 20. Felles garderober og toaletter skal ikke benyttes.