Det kom glade nyheter fra regjeringen om at barn og ungdom opp til 20 år kan ha fysisk kontakt under trening i faste grupper på 20 stk. Vårt tilbud er avhengig av kapasitet til våre trenere og utfordringer de får i privat- og arbeidsliv grunnet koronakrisen + at vi må være helt trygge på at aktiviteten kan gjennomføres på en måte som overholder alle smitteverntiltak. Derfor har vi fortsatt ikke aktivitet i noen av avdelingene, men vi håper på at det endrer seg fram til skolestart, alt etter utviklingen i samfunnet.
Det er viktig at man leser godt gjennom reglene og vurdere egen situasjon før man bestemmer seg for å bli med på trening eller sende barn i aktivitet. Gjeldende regler er:

1.Trening er frivillig både for trenere og spillere. Helsa kommer først. (Foreldre må vurdere om de ønsker å sende barna på trening).
2. De som har luftveissymptomer eller føler seg ikke helt friske, skal ikke møte på trening.
3. Det må være 10 min mellom treningene. Oppmøte må være presis og treningene må avsluttes i god tid. Spillere må få lov til å dra hjem før en ny gruppe kommer.
4. Det er lov å ha maks 20 spillere i en fast treningsgruppe. Spillere kan ha fysisk kontakt kun med spillere fra egen treningsgruppe og kun under trening (gjelder til og med 19 åringer). De må fortsatt holde 1m avstand før og etter trening og de skal unngå unødvendig nærkontakt. Det skal holdes avstand mellom 2 treningsgrupper også.
5. Det er ikke lov med hospitering, heller ikke med endring av gruppe etter 2 uker.
6. Det er ikke lov å spille kamper på tvers av klubben. Kun treningskamper mellom spillere fra samme treningsgruppe.
7. Oppmøte skal lagres.
8. Det kan være maks. 50stk på en 11er bane (spillere + ledere)
9. Spillere bes vaske hender før og etter trening. De oppfordres til å ta egen ball på trening.
10. Det skal være hovedansvarlig som passer på at smitteverntiltak overholdes under hver trening. Det kan være en trener som ikke er direkte involvert i trening eller en forelder.
11. Spillere skal få klar beskjed av trenere om hvor og når de skal møtes. Info skal inkludere:
  – Hvilken gruppe de hører til
  – Hvilken port de skal komme gjennom
  – Hvilken del av bane de skal stille seg på
12. Spillere skal vente på banen og få desinfeksjonsmiddel av trenere. Det er ikke lov å ta ball og varme opp før dette. (Husk antibac-rutine på slutten av trening også).
13. Det skal ikke være flere personer samtidig på ballbua – 1m avstand skal overholdes.
14. Antibac står tilgjengelig på ballbua på Olvondo. Hvis det blir tomt, kan man hente ny flaske på kontoret. Man kan også ringe til 900 5 77 81.
15. Trenere skal desinfisere baller og annet utstyr før og etter trening . Sprøyteflasker med desinfeksjonsmiddel står tilgjengelige på Olvondo ballbua. Hvis det blir tomt, finner man flere flasker med middelet på kontoret. Man kan også ringe til 900 5 77 81.
16. Felles garderober og toaletter er stengt for bruk.