Til medlemmer i Bremnes IL – Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Bremnes IL

Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Bremnes Idrettslag.

Ekstraordinært årsmøte avholdes den 11.05.2022 kl. 19 i Bømlohallen.
Send gjerne påmelding innen 09.05.2022 til dl@bremnesil.no, for å redusere registreringstiden ved oppmøte.

Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte etter vedtak i sak 14.1 Valg styre og sak 14.5 Eventuelt andre valg i henhold til idrettslagets lov eller organisasjonsplan på årsmøtet avholdt 23.03.2022.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene to uker før det ekstraordinære årsmøtet på bremnesil.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen,
Styret