Hovedstyret innkaller til årsmøte i Bremnes Idrettslag. Årsmøte avholdes den 16.juni kl.18 i Bømlohallen.

Saker som et medlem ønsker å ta opp må sendes innen 1. juni til dl@bremnesil.no.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest den 5. junihjemmesida.

Grunnet koronasituasjon innfører vi påmelding – alle som ønsker å delta må melde seg på dl@bremnesil.no innen 10.juni.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bremnes IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bremnes IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bremnes IL sin lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder, Jovana Babanic, kontaktes på dl@bremnesil.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i BIL