Turn har oppstart i uke 35! 🤸‍♂️

For påmelding, send epost til dl@bremnesil.no.

Det blir seks turngrupper høsten 2021 (treningstider i parentes):

 • 3-4 år: født 2017-2018 (onsdag kl. 17-18)
 • 5-6 år: født 2015-2016 (tirsdag 17-17.45)
 • 7-8 år: født 2013-2014 (tirsdag 18-18.45)
 • 9-10 år: født 2011-2012 (onsdag 18-19)
 • 11-12 år: født 2009-2010 (onsdag 19-20.30)
 • 13+: født 2008 og tidligere (tirsdag 19-20.30)

Noen av gruppene er snart fylt opp.

For å kunne gi et godt tilbud til barna, ønsker vi å prioritere barn med foreldre som har mulighet for å være med som hjelpetrenere. Hva innebærer det å være hjelpetrener?

 1. Man skal være medlem i Bremnes IL – betale medlemskap på 300,- og på den måten bli forsikret under alle turnaktiviteter.
 2. Man skal levere politiattest.
 3. Man får tilbud om kurs. Vi oppfordrer hjelpetrenere til å ta trenerkurs som klubb arrangerer. Da blir man tryggere på sine oppgaver på trening.
 • Alle medlemmer kan benytte seg av medlemsfordeler som man finner her.
 • Etter at dere har fått bekreftelse på plass, blir faktura for medlemskontingent og treningsavgift sendt ut. Kontingenten dekker forsikringen din og avgiften er med å dekke turnutstyr, medisinsk utstyr, trenerutdanning, forbundsavgift o.l.
 • Viktig at vi får beskjed om ditt barn trenger ekstra oppfølging. Våre trenere er frivillige og er ikke utdannet til å håndtere sammensatte situasjoner. Vi prøver å legge til rette for alle, men kan hende at vi trenger litt hjelp.