Bremnes Idrettslag starter opp med SPU treninger for alle krinsene våre – Gilje, Meling, Foldrøy og Svortland – 1.-7. klasse!

SPU treningene har fokus på teknikk og spillerutvikling. Treningene er for alle som har lyst til å utvikle seg og ha framgang på sitt eget ferdighetsnivå.
Kom og bli med og bli bedre sammen med vennene dine!

Treningene blir gjennomført av voksne ungdommer i klubben.

Treningene er fredager inne i Bømlohallen.

Kl. 16.00-17.00: 1.-3. klasse jenter og gutter
kl. 17.00-18.30: 4.-7. klasse jenter og gutter

Oppstart fredag 5. november!