Bremnes sin første sesong i Norsk Tipping liga går mot slutten og likedan kontraktene til årets trenere (Geirmund Brendesæther og Magnar Aaland). Klubben har nå hatt ein evalueringsprosess rundt A-lag herrer og neste års sesong. Plassen i Norsk Tipping liga er sikret og klubben skal bygge videre på årets flotte sesong.

Klubben kan herved opplyse om at Lars Petter Lie har takket ja som ny hovedtrener for Bremnes A-lag herrer. Lars Petter Lie er ein dyktig og høgt verdsatt ressurs som allerede er i klubben, så både klubb og spillergruppe er fornøyd med at han påtar seg hovedtrenerjobben for Bremnes A-lag herrer for 2023 sesongen. Lars Petter Lie har fleire års trenererfaring og har også vært trener for A-laget tidligere. Lars Petter Lie er nyutdanna UEFA B trener av året.

Bremnes ønsker samtidig å takke Geirmund og Magnar som har ført laget opp i Norsk Tipping liga samt sikret plassen i ei meget tøff gruppe. Jobben dei har gjort er ikkje berre eit fantastisk sportsleg resultat, men vel så bra er det flotte samholdet i laget de isammen med øvrig støtteapperat har skapt.

Dette flotte arbeidet skal vi bygge videre på, og klubben er sikker på at Lars Petter Lie er rett mann til å ivareta målsetjingane til klubben på best mogleg måte.

Hovedstyret i Bremnes Idrettslag