Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte nr. 3 i Bremnes Idrettslag

Dato: 08.11.2022
Tid: kl. 19:00
Sted: Bømlohallen

Send gjerne påmelding innen 4.november til dl@bremnesil.no, slik at registreringstiden ved oppmøte reduseres.
Hovedstyret innkaller til ekstraordinært årsmøte på bakgrunn i vedtak sak 14.1 Valg styre, sak 14.4 Valg av valgkomité og sak 14.5 Eventuelt andre valg i henhold til idrettslagets lov eller organisasjonsplan på ordinært årsmøtet avholdt 23.03.2022.

Sakspapirer blir gjort tilgjengelig på hjemmesida vår.
For å ha stemmerett må medlemmene ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen,
Styret