Bremnes Idrettslag er stolte av å introduserer vårt nye eFotball-tilbod! Som ein del av vår kontinuerlige innsats for å fremja inkludering og engasjement blant våre medlemmer, har me no lansert eFotball. Me inviterar alle interesserte til å bli med, uavhengig av alder eller tidlegare erfaring med e-sport.

Kvifor eFotball?
eFotball tilbyr ei unik blanding av fysisk og mental trening, samstundes som det fremjar lagånd og konkurransedyktig spel. Det er ein flott måte å halda seg aktiv på, spesielt i dei kalde vintermånadane, og gir ein fantastisk moglegheit til å utvikla nye ferdighetar og vennskap.

Kva kan du forventa?
Vår eFotball vil inkludera organiserte treningsøkter, vennskapeleg konkurranse og moglegheiten til å delta i lokale og regionale turneringar. Treninga vil bli leda av instruktørar som vil gi veileding og støtte for å hjelpa alle spelarar med å forbetra sine ferdigheitar og nyta ein positiv opplevelse.

Korleis melda di interessa?
Er du interresert i å utforska ein verden av eFotball med Bremnes Idrettslag? Då vil me gjerna høyra frå deg. Fyll ut skjemaet under for å melda di interessa, og me vil ta kontakt med deg med meir informasjon om vårt eFotball-program.
Me ser fram til å utforska eFotball-verda i lag med deg!