Stavlandfondet ble opprettet med ønske om å støtte alle gode initiativer i barne- og ungdomsavdeling.

Bernt Stavland har viet kr. 1.000.000 til prosjekter som skal realiseres i neste 5 år.
Etter grundig vurdering, bestemte vårt æresmedlem til å utsette fristen for Stavlandfondet til 15. mars 2021.

Vi alle måtte tilpasse oss ny situasjon forårsaket av Covid-19 og derfor ønsker fondet å gi folk mer tid til å komme med flotte og kreative prosjekter.

Gode nyheter er at det skal være to utdelinger i 2021 – 16. april og 14 november.
Utdelingen 16. april er for året 2020.

Stavlandfondet er fokusert på å forbedre sportslig tilbud til barn og ungdom. Alle prosjekter som sendes inn skal være rettet mot:

  • Innkjøp av nytt utstyr til gruppene (medlemmer) i Bremnes IL
  • Oppstart av nye aktiviteter i Bremnes IL
  • Utvikling av eksisterende aktiviteter i Bremnes IL
  • Kursing og utvikling av ledere/trenere i Bremnes IL (gjelder barne- og ungdomsavdeling)

Stavlandfondet ønsker også å hedre ildsjeler som gir utrolig mye til klubben. Derfor blir det også delt ut premier i 5 kategorier:

  • Årets trener barneavdeling
  • Årets trener ungdomsavdeling
  • Årets utøver (resultatmessig)
  • Best framgang (en som har vist største vilje for å bli bedre)
  • Årets ildsjel (deles ut til støttepersoner, dugnadsfolk, lagledere)

Tusen takk, Bernt!