Inkluderingsfond

Bremnes IL har eit integreringsfond som skal gjere det mogleg for alle å delta på ein aktivitet hjå oss.

Her søkjer du om å få dekka utgifter i forbindelse med ditt barns medlemskap i Bremnes Idrettslag. Du kan søkje om å få dekka medlemsavgifta og aktivitetsavgifta til EIN aktivitet. Det er ikkje automatikk i at du får dekket både medlemsavgifta og aktivitetsavgifta.

Me behandlar søknadane fortløpande, du får svar innan maks 2 veker.

Du kan søkje om støtte ved å sende mail til dl@bremnesil.no.

Alle søknader vart behandla konfidensielt.

 

 

Pin It on Pinterest