Mitt Varsel – Trygg varsling i idretten

Ønsker du å varsle om kritikkverdige forhold – Klikk her

Bremnes Idrettslag SKAL være eit trygt og godt idrettslag for alle våre medlemmar. Det er viktig at om du har opplevd eller vert vitne til hendelsar, handlingar eller oppførsel som du tenker bryt med våre reglar, at du seier i frå om dette. I Bremnes Idrettslag tar me alle varslar om kritikkverdige forhold på alvor.

Når eit varsel kjem inn til oss i Bremnes Idrettslag vil det vera dagleg leiar, Torbjørn Agdestein som mottar varselet. Dersom du har spørsmål om varslingsakar eller om du er usikker på om det du sit inne med faktisk er eit varsel kan du kontakta dagleg leiar direkte på telefon eller via mail så vil han hjelpa deg med vegen vidare.

Om du har spørsmål om varsling eller handtering av varsler, ta gjerna kontakt med ein var våre Rådgjevarar

Vil du veta meir om kva Mitt Varsel er – Klikk her
Vil du hjelpa ein som vil varsla – Klikk her
Er du usikker på kva ein kan og bør varsla om – Klikk her

Du finn elles mykje nyttig informasjon om kva som er greit og ikkje greit i norsk idrett ved å trykke her

Pin It on Pinterest