BIL Turn

Velkommen til turn i Bremnes Idrettslag!
Turngruppa sitt mål er å gje eit godt tilbud om mosjon til flest mogleg. For born og unge et tilbodet retta inn mot og tilpassa dei ulike aldersgruppene. Alle gruppene følger idrettens grunnstige.
Eit turnår er frå veke 35 2019 tom ut mai 2020. Skuleruta blir følgd så det blir treningsfri i skuleferier.

Praktisk informasjon:
Det er stor pågang på turngruppa og me klarer ikkje å gje eit tilbod til alle som ynskjer å vera med.
Me jobbar kontinuerleg med å få med fleire foreldre som trenere. Kan/vil du bidra så gje beksjed til ADM. Alle vil få full opplæring og det er veldig gøy og inspirerande å vera med som trenar for ungane. Me forbeholder oss retten til å prioritere borna til dei som ynskjer å hjelpe til.

For å vera med på aktiviteter i Bremnes IL må ein vera medlem. Dette gjelder forsikring. Dei som ikkje er medlem frå før – med på fortball /friidrett ol. må betale medlemsavgift. Link til dette liggjer på heimesida til Bremnes idrettslag.
I turn praktiserer me foreldrehjelp. Det vil seie at du som foreldre får nokre dagar i løpet av året då du må vera med å hjelpe til på turn. Norges Idrettsforbund krever at alle som hjelper til i eit idrettslag, både trenare, hjelpetrenare og foreldrevakter må vise politiattest. Bremnes IL er intet unntak. Difor ber me de som melder på borna deres om å bestille politiattest samstundes.
På grunn av den store etterspørselen etter å få vera med på turn er det viktig at ein gir beskjed om ein ikkje kan møta på trening. Kjem ikkje utøveren på fire treningar sammenhengande og me ikkje har fått beskjed, blir plassen gitt vidare til folk på ventelista.

NB! Skal du melda deg ut av turngruppe eller Bremnes Idrettslag, må detta gjerast på mail til dl@bremnesil.no.

Kvar turngruppe har ei Facebook gruppe. Spør om å bli medlem:

BIL Turn 3 år 2019
BIL Turn 4-5 år 2018-2019
BIL turn 6-7år haust 2019
BIL turn 8-10 år 2019
BIL Turn 11-12 år høst 2019
BIL Turn 13+ år 2019 – foreldre

Vi har stor fokus på mobbing i gruppene våre. Vi ønsker å legge til rette for eit godt miljø der alle skal trives, slik at gymnastene kan prestere best mulig på sitt nivå. Snakk gjerne med barna deres om dette. Vi er alle forskjellige og vi er alle flinke i forskjellige øvelsar. Dersom de skulle høyre om noko uønska oppførsel håper vi de tar kontakt direkte med oss trenere.

 

 

 
 

Turnstyret

Tommy Aleksandersen

Leiar
epost: tommyaleksandersen@gmail.com
telefon: 91348717

#

Nestleiar
epost: /
telefon: /

Marit Aina Ådnanes

Sekretær
epost: m.aadnanes@gmail.com
telefon: 91370048

Tom Larsen

Sportsleg leiar ungdom
epost: larst013@gmail.com
telefon: 92805680

#

Økonomiansvarlig
epost: /
telefon: /

Jesper Andersen

Styremedlem
epost: Jesper.Andersen@mediacom.no

Tom Larsen

Sportleg leiar barn
epost: larst013@gmail.com
telefon: 92805680

Randi Robberstad Sørensen

Styremedlem
epost: randib@hotmail.com
telefon: 94785201

 

 

Våre trenarar

Turn 2016-2017: Gunn Karin Andersen, gunnkarin@haugnett.no, 97536966
Turn 2014-2015: Hanne-Lene Nesse Håvik, hannelene1981@gmail.com, 90128406
Turn 2012-2013: Liv Tori Selle: livtori@hotmail.com, 48294322
Turn 2010-2011: Liv Tori Selle: livtori@hotmail.com, 48294322
Turn 2008-2009: Jorid Fadnes: jorid.fadnes@hotmail.com
Turn 13+: Vibeke Rasmussen, vsteenslid@hotmail.com, 97057968

 

 

 

 

Treningstider

Treningstider turn Bømlohallen

År Dag Tid
Turn 2016 Onsdager 16:45-17:45
Turn 2014-2015 Tirsdager 17.00-18.00
Turn 2012-2013 Tirsdager 18:00-19:00
Turn 2009-2011 Onsdager 18.00-19.00
Turn 2007-2008 Onsdager 19.00-20.30
Turn 2006 og før Tirsdager 19.00-20.30

 

 

 

 

Påmelding

Frå januar 2019 skal BIL praktisere 1 påmelding i løpet av året. Det vert ikkje lenger påmelding til både vår og haust. Eit medlem vel ein idrett og betalar treningsavgift for heile året. Det vert mogleg å byte mellom idrettar i løpet av same år utan ekstra kostnader. Det tyder at ein t.d. kan byrja på turn, men velja å halda fram med handball eller friidrett. Det gjeld spesielle vilkår viss ein ynskjer å byte til fotball. Medlemmar som ynskjer å delta på to aktivitetar skal betale treningsavgift for båe to.

Medlemmar som byrjar med aktivitet etter sommarferien skal betala halv treningsavgift.

Man skal betale medlemsavgift med ein gong ein melder seg inn i klubben og det vert sendt ut informasjon om frist for innbetaling av treningsavgift ved innmelding.

Korkje medlemsavgift eller treningsavgift kan refunderast.
Les meir om medlemskapen under Bli medlem knappen.

 

 

 

 

 

 

Kontingentar

Meir info kjem i februar 2020.

 

 

Pin It on Pinterest