BIL Turn

Velkommen til turn i Bremnes Idrettslag!
Turngruppa sitt mål er å gje eit godt tilbud om mosjon til flest mogleg. For born og unge et tilbodet retta inn mot og tilpassa dei ulike aldersgruppene. Alle gruppene følger idrettens grunnstige.
Eit turnår følgjer kalenderåret, men har sommarferie juni-august. Skuleruta blir følgd så det blir treningsfri i skuleferier.
I byrjinga av året opner påmeldinga til turnåret. Følg med på heimesida vår og FB for påmeldingslink. Om du ynskjer å byrje på turn etter at påmeldingsfristen har gått ut, send e-post til dl@bremnesil.no.

Praktisk informasjon:
Det er stor pågang på turngruppa og me klarer ikkje å gje eit tilbod til alle som ynskjer å vera med.
Me jobbar kontinuerleg med å få med fleire foreldre som trenere. Kan/vil du bidra så gje beksjed til ADM, dl@bremnesil.no. Alle vil få full opplæring og det er veldig gøy og inspirerande å vera med som trenar for ungane. Me forbeholder oss retten til å prioritere borna til dei som ynskjer å hjelpe til.

For å vera med på aktiviteter i Bremnes IL må ein vera medlem. Dette gjelder forsikring. Dei som ikkje er medlem frå før – med på fortball /friidrett ol. må betale medlemsavgift kr 300,-. Link til dette liggjer på heimesida til Bremnes idrettslag.
I turn praktiserer me foreldrehjelp. Det vil seie at du som foreldre får nokre dagar i løpet av året då du må vera med å hjelpe til på turn. Norges Idrettsforbund krever at alle som hjelper til i eit idrettslag, både trenare, hjelpetrenare og foreldrevakter må vise politiattest. Bremnes IL er intet unntak. Difor ber me de som melder på borna deres om å bestille politiattest samstundes.
På grunn av den store etterspørselen etter å få vera med på turn er det viktig at ein gir beskjed om ein ikkje kan møta på trening. Last ned Rubic LagetMitt appen og meld på/av til trening her. Ta kontakt med ADM, om du ikke har brukernavn. Kjem ikkje utøveren på fire treningar sammenhengande og me ikkje har fått beskjed, blir plassen gitt vidare til folk på ventelista.

NB! Skal du melda deg ut av turngruppe eller Bremnes Idrettslag, må detta gjerast på mail til dl@bremnesil.no.

Turn følger kalenderår, blir du 3 eller 4 år inneverande år, melder du deg på i 3-4 års gruppa, osb.

Vi har stor fokus på mobbing i gruppene våre. Vi ønsker å legge til rette for eit godt miljø der alle skal trives, slik at gymnastene kan prestere best mulig på sitt nivå. Snakk gjerne med barna deres om dette. Vi er alle forskjellige og vi er alle flinke i forskjellige øvelsar. Dersom de skulle høyre om noko uønska oppførsel håper vi de tar kontakt direkte med oss trenere eller ADM.

 

 

 
 

Turnstyret

Tore Natterøy

Leiar
epost: tore_tang89@hotmail.com
telefon: 95829225

Ørjan Opperud

Nestleiar
epost: orjanopperud@gmail.com
telefon: 47451575

Tom Larsen

Sportslig ansvarlig
epost: larst013@gmail.com
telefon: 92805680

Stine Omenås Lothe

Økonomiansvarlig
epost: stineolothe@icloud.com
telefon: 99364607

Randi Robberstad Sørensen

Arrangementsansvarlig
epost: randib@hotmail.com
telefon: 94785201

Å bli annonsert

Sekretær
epost: #
telefon: #

 

 

Sportsplan

 

 

 

 

Våre trenarar

Turn 3-4 år: Hovedtrener: Glorija Tairova. Kontaktperson: Kristina Nesse, kristina.nesse@maurtua.org, 99008764
Turn 5-6 år: Jannicke Røsvik, jannicke.roesvik@gmail.com, 90843793
Turn 7-8 år: Gunn Karin Andersen, gunnkarin@haugnett.no, 97536966
Turn 9-10 år: Kristina Nesse, kristina.nesse@maurtua.org, 99008764
Turn 11-12 år: Marianne Hollund Espeland: marianne316@gmail.com, 95234329
Turn 13+: Vibeke Rasmussen, vsteenslid@hotmail.com, 97057968

 

 

 

 

Våre trenarar

Turn 3-4 år: Hovedtrener: Glorija Tairova. Kontaktperson: Kristina Nesse, kristina.nesse@maurtua.org, 99008764
Turn 5-6 år: Jannicke Røsvik, jannicke.roesvik@gmail.com, 90843793
Turn 7-8 år: Gunn Karin Andersen, gunnkarin@haugnett.no, 97536966
Turn 9-10 år: Kristina Nesse, kristina.nesse@maurtua.org, 99008764
Turn 11-12 år: Marianne Hollund Espeland: marianne316@gmail.com, 95234329
Turn 13+: Vibeke Rasmussen, vsteenslid@hotmail.com, 97057968

 

 

 

 

Treningstider

Treningstider turn Bømlohallen

År Dag Tid
Turn 3-4 år Onsdager 17:00-18:00
Turn 5-6 år Tirsdager 17.00-18.00
Turn 7-8 år Tirsdager 18:00-19:00
Turn 9-10 år Onsdager 17.30-19.00
Turn 11-12 år Onsdager 19.00-20.30
Turn 13+ år Tirsdager 19.00-20.30

 

 

 

 

Påmelding

For informasjon om ledig plass og påmelding til turn, ta kontakt på dl@bremnesil.no

Frå januar 2019 skal BIL praktisere 1 påmelding i løpet av året. Det vert ikkje lenger påmelding til både vår og haust. Eit medlem vel ein idrett og betalar treningsavgift for heile året. Det vert mogleg å byte mellom idrettar i løpet av same år utan ekstra kostnader. Det tyder at ein t.d. kan byrja på turn, men velja å halda fram med handball eller friidrett. Det gjeld spesielle vilkår viss ein ynskjer å byte til fotball. Medlemmar som ynskjer å delta på to aktivitetar skal betale treningsavgift for båe to.

Medlemmar som byrjar med aktivitet etter sommarferien skal betala halv treningsavgift.

Man skal betale medlemsavgift med ein gong ein melder seg inn i klubben og det vert sendt ut informasjon om frist for innbetaling av treningsavgift ved innmelding.

Korkje medlemsavgift eller treningsavgift kan refunderast.
Les meir om medlemskapen under Bli medlem knappen.

 

 

 

 

 

 

Kontingentar

Treningsavgift turn 2022:

  • Helårsavgift 3-7 år kr. 900,-
  • Helårsavgift 8-12 år kr. 950,-
  • Helårsavgift 13+ år kr. 1050,-

 

 

Pin It on Pinterest