BIL Turn

Velkommen til turn i Bremnes Idrettslag!
Turngruppa sitt mål er å gje eit godt tilbud om mosjon til flest mogleg. For born og unge et tilbodet retta inn mot og tilpassa dei ulike aldersgruppene. Alle gruppene følger idrettens grunnstige.
Eit turnår er frå veke 35 2019 tom ut mai 2020. Skuleruta blir følgd så det blir treningsfri i skuleferier.

Praktisk informasjon:
Det er stor pågang på turngruppa og me klarer ikkje å gje eit tilbod til alle som ynskjer å vera med.
Me jobbar kontinuerleg med å få med fleire foreldre som trenere. Kan/vil du bidra så gje beksjed til ADM. Alle vil få full opplæring og det er veldig gøy og inspirerande å vera med som trenar for ungane. Me forbeholder oss retten til å prioritere borna til dei som ynskjer å hjelpe til.

For å vera med på aktiviteter i Bremnes IL må ein vera medlem. Dette gjelder forsikring. Dei som ikkje er medlem frå før – med på fortball /friidrett ol. må betale medlemsavgift. Link til dette liggjer på heimesida til Bremnes idrettslag.
I turn praktiserer me foreldrehjelp. Det vil seie at du som foreldre får nokre dagar i løpet av året då du må vera med å hjelpe til på turn. Norges Idrettsforbund krever at alle som hjelper til i eit idrettslag, både trenare, hjelpetrenare og foreldrevakter må vise politiattest. Bremnes IL er intet unntak. Difor ber me de som melder på borna deres om å bestille politiattest samstundes.
På grunn av den store etterspørselen etter å få vera med på turn er det viktig at ein gir beskjed om ein ikkje kan møta på trening. Kjem ikkje utøveren på fire treningar sammenhengande og me ikkje har fått beskjed, blir plassen gitt vidare til folk på ventelista.

NB! Skal du melde deg ut av BIL turn eller Bremnes Idrettslag må dette gjerast på mail til post@bremnesil.no.

Kvar turngruppe har ei Facebook gruppe. Spør om å bli medlem:

BIL Turn 3 år 2019
BIL Turn 4-5 år 2018-2019
BIL turn 6-7år haust 2019
BIL turn 8-10 år 2019
BIL Turn 11-12 år høst 2019
BIL Turn 13+ år 2019 – foreldre

Vi har stor fokus på mobbing i gruppene våre. Vi ønsker å legge til rette for eit godt miljø der alle skal trives, slik at gymnastene kan prestere best mulig på sitt nivå. Snakk gjerne med barna deres om dette. Vi er alle forskjellige og vi er alle flinke i forskjellige øvelsar. Dersom de skulle høyre om noko uønska oppførsel håper vi de tar kontakt direkte med oss trenere.

 

 

 

 

Våre trenarar

Gruppe 6-7 år:

Liv Tori Selle, 48294322, livtori@hotmail.com

Emily Skimmeland, 90280132, emc.skimmeland@gmail.com

Silje Bjørkheim, 92168822, jento_78@hotmail.com

Tone Bjørkheim, 90136515, tone_n88@hotmail.com

Trygve Olsen, 90014284, trygve.olsen@haugnett.no

Wirawan Selle, 90694540,

Tom Larsen, 92805680, larst013@gmail.com

Maria Leidiane, 95831990, leidiane001@hotmail.com

Guadalupe Pinon Avalos, 97644823, lupeiromeiro@hotmail.com

Marianne Hollund Espeland, 95234329, marianne316@gmail.com

Odd Skimmeland, 91137850, od-skim@online.no

 

Gruppe 8-10 år:

Liv Tori Selle, 48294322, livtori@hotmail.com

Kari Folgerø, 97546874, kariff28@hotmail.com

Mona Aga, 47017676, mona.gronas@haugnett.no

Kjetil Marvik, 93448044, k.marvik@live.no

Sissel Habbestad, 90853006, sissel.habbestad@hotmail.com

Eleina Grotle, 41633177, eleinagrotle@me.com

Beate Sørvik, 95017235, beatetorkkelsen@hotmail.com

Monica Sæverud, 47256165, monicaseverud@hotmail.com

Kristin Nesse, 40855225, kristin.glittenberg@haugnett.no

Monica Kvernøy, 97194896, monica.kvernoy@hotmail.com

Cecilie Grasdal Kallevåg

Tore Grotle

 

 

 

 

Treningstider

Treningstider turn Bømlohallen

År Dag Tid
Turn 2016 Onsdager 16:45-17:45
Turn 2014-2015 Tirsdager 17.00-18.00
Turn 2012-2013 Tirsdager 18:00-19:00
Turn 2009-2011 Onsdager 18.00-19.00
Turn 2007-2008 Onsdager 19.00-20.30
Turn 2006 og før Tirsdager 19.00-20.30

 

 

 

 

Påmelding

Frå januar 2019 skal BIL praktisera berre 1 påmelding i løpet av året. Det vert ikkje lenger påmelding til både vår og haust, inne-  og utesesong. Ein medlem vel ein idrett og betalar treningsavgift for heile året. Det vert mogleg å byta mellom idrettar i løpet av same år utan ekstra kostnader. Det tyder at ein t.d. kan byrja på turn, men velja å halda fram med handball eller friidrett. Det gjeld spesielle vilkår viss ein ynskjer å byta til fotball.

Medlemmar som ynskjer å delta på to aktivitetar skal betala medlemsavgift for begge to.

Medlemmar som byrjar med aktivitet etter sommarferien skal betala halv treningsavgift.

 

Man skal betala medlemsavgift med ein gong ein melder seg i klubben og det kjem informasjon om  fristar for innbetaling av treningsavgift.

 

Korkje medlemsavgift eller treningsavgift skal refunderast.

Les meir om medlemskapen og appen Laget Mitt under Bli medlem knappen.

 

 

 

 

 

 

Kontingentar

Meir info kjem i januar 2019.

 

 

 
 

Turnstyret

Liv Tori Selle

Leiar
epost: livtori@hotmail.com
telefon: 48294322

Lene Hope Ånderå

Nestleiar
epost: lene.andera@los-elektro.no
telefon: 47455123

Jesper Andersen

Styremedlem
epost: Jesper.Andersen@mediacom.no

Geir Aga

Sportsleg leiar ungdom
epost: geir.aga@haugnett.no
telefon: 97595901

Synnøve Sørvik

Sekretær
epost: southbay1983@hotmail.com
telefon: 98662884
Sportsleg leiar barn
 

Karina Fylkesnes

Styremedlem
epost: karina.fylkesnes@gmail.com
telefon: 90602111

Connie Søvold

Styremedlem
epost: connie@eurekaregnskap.no
telefon: 99022838