BIL Fotball

Velkommen til fotballgruppa i Bremnes IL

Bremnes IL Fotball er den største gruppa i Bremnes IL med over 550 medlemmer i alle aldrar.

Målsetjinga vår er å gje alle som ønskjer det moglegheit til å spela fotball på sitt nivå. I tråd med NFF sin utvida breddeformel, ynskjer me å skape trygge rammer for aktiviteten i Bremnes IL fotball. Flest mulig, lengst mulig og best mulig, skal ha en sjølvsagt plass i fotballen og me vil jobba for at: «Trygghet + Utfordringar + Meistring = Trivsel og utvikling».

Det er treningar året rundt, sju dagar i veka. Treningane er i hovudsak ute, sommar som vinter, men nokre innetreningar blir det i vinterhalvåret. Det meste av treningane føregår på Sentralindrettsanlegget, men ettersom kapasiteten her er begrensa, blir også andre hallar og banar i lokalområdet nytta, både til trening og kamp.

 

Aktivitetar

Fotballgruppa arrangerer mange aktivitetar i løpet av året.

I januar og februar startar me med 2 innecupar; Nemus nattcup og Blink-hus cup, for lag i barneavdelinga (7-12 år).

I juni er det Rema cup. Dette er det største og viktigaste arrangementet til fotballgruppa. Her kjem det deltakarar frå heile vestlandet. År etter år kan me denne helga, takka vere fantastisk dugnadsinnsats frå foreldre, spelarar og andre engasjerte, gjennomføre den populære cupen.

Juli/august reiser laga i ungdomsavdelinga og junior  til Oslo og deltar på Norway cup. Mange blir med for å støtte laga og Bremnes IL har har stolte tradisjonar her.

I haustferien er det fotballskule, der velvillige ungdommar stiller opp som trenarar for unge fotballspillarar (6-12 år) frå heile Bømlo.

Vollyballturnering og sesongavslutning for ungdommar i november. Dette arrangementet er det i stor grad ungdommane sjølv som organiserer.

 

Trenarar og lagleiarar

Mange lag krev mange trenarar. Alle trenarar og lagleiarar i barne- og ungdomsgruppa trenar laga på dugnad. Fotballgruppa er avhengig av hjelp frå foreldre og andre for å kunna gi eit tilbod til alle. Alle som er trenar på dei ulike trinna får tilbod om trenarkurs.

 

Medlems- og treningsavgifter

Alle må betala kr 300,- i medlemskontingent til hovudlaget, i tillegg kjem treningsavgifta. Treningsavgifta er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, banedrift; sommar og vinter, klubbhus, garderobar, vedlikehald, styrkerom og administrasjon. Treningsavgifta er tilpassa det tilbodet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

 

Dugnad

Det er eit eige dugnadsreglement for Bremnes IL Fotball med oversikt over obligatoriske dugnader for dei ulike aldersgruppene. Dette reglementet finn du på heimesida.

 

 

 
 

Fotballstyret

Arne Falk

Leiar
epost: lonastien5@gmail.com
telefon: 92436112

Bjarne Ådnanes

Nestleiar
epost: bjarne.adnanes@wartsila.com
telefon: 91364407

Torill Johansen

Arrangementsansvarlig
epost: torill.johansen@haugnett.no
telefon: 47628917

Nina Brynjulfsen

Kurs og utdanningsansvarlig
epost: nbrynjulfsen@hotmail.com
telefon: 95975324

Hildegunn Sortland

Sekretær/kommunikasjonsansvarlig
epost: hsortland@msn.com
telefon: 92454334

Rolf Bjørkelund

Fair Play ansvarlig
epost: rolbjo@icloud.com
telefon: 92228795

Adrian Søvold

Ungdomsrepresentant
epost: adrian.sovold@gmail.com
telefon: 46655098

Kenneth Nesse

Sportsleg utval leiar
epost: ken-ness@online.no
telefon: 91717176

Andrea Vespestad

Varamedlem 1
epost: a_vespis@hotmail.com
 

Eivind Vegstad

Varamedlem 2
epost: eivindvegstad@gmail.com
 
 
 

Velnemd

Jannicke Agasøster

Leiar
epost: jannicke006@hotmail.com
telefon: 94814536

Anne Kallevåg

Medlem
epost: anne.kallevaag@yahoo.com
 

Grete Eidet

Medlem
epost: greteeidet@hotmail.com
 
 
 

Kvalitetsklubbansvarleg

Bjarne Ådnanes

Nestleiar
epost: bjarne.adnanes@wartsila.com
telefon: 91364407
 
 

Arrangementskomité

Torill Johansen

Leder
epost: torill.johansen@haugnett.no
telefon: 47628917

Silje Tysse

Medlem
epost: fylk@icloud.com
telefon: 95820780

Randi Østensen

Medlem
 

Eli Anita Rødne

Medlem
epost: earodne@hotmail.com
telefon: 41161069

Hans Gunnar Skreslett

Medlem
epost: hans.gunnar.skreslett@bomlo.kommune.no
telefon: 97546874

Kari Folgerø

Medlem
epost: kariff28@hotmail.com
telefon: 97546874

Mona Størkson Henriksen

Medlem
epost: monastoe@epost.no
telefon: 41501653
 
 

Sportsleg utval

Kenneth Nesse

Leiar av SU og trenarveiledar
epost: ken-ness@online.no
telefon: 91717176

Svein Egil Nesse

Dommerkoordinator
epost: svein.egil.nesse@haugnett.no
telefon: 90869436

Roar Nesse

Ungdomsleiar gut
epost: roarnesse@hotmail.com
telefon: 92440641

Jens Olav Sortland

Barneleiar gut
epost: jens.olav.sortland@oceanquality.com
telefon: 47863804

Johanne Grindheim

Barneleiar jente
epost: johannegrindheim@hotmail.com
telefon: 97119632

Kjetil Gåsland

Sportslig leiar senior herre og dame
epost: kjetilgasland@hotmail.com
telefon: 47469369

Ståle Ytrøy

Oppfylgjing spelarutviklings tiltak
epost: staale.ytroey@aqualine.no
telefon: 99648758

Lars Petter Steinsbø

Oppfyligjing FKH/ressursperson
epost: lars.petter.steinsbo.lie@bomlo.kommune.no
telefon: 45859753

Elin Maria Aasheim

Ressursperson
epost: elmaasheim@gmail.com
telefon: 99047658
Ungdomsleiar jente
 
 
 

Krinskontaktar

Svortland

Johanne Grindheim

epost: johannegrindheim@hotmail.com
telefon: 97119632

Lars Petter Steinsbø

epost: lars.petter.steinsbo.lie@bomlo.kommune.no
telefon: 45859753

Gilje

Stian Jonassen

epost: stianjonassen@hotmail.com
telefon: 95109766

Meling

Jesper Økland

epost: jeok@lerøy.no
telefon: 48158918

 

 

Organisasjonsplan fotballgruppa

Her finn du BIL sin organisasjonsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Organisasjonsplan fotballgruppa

 

 

 

 

Reglement

Her finn du meir info om kva regler og retningslinjer som gjeld for fotballgruppa i BIL.

 

 

 

 

Reglement for BIL fotball

 

 

 

 

Sportsplan

Her finn du BIL sin sportsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Sportsplan Bremnes Fotball

 

 

 

 

Rekrutering

Her finn du BIL sin rekruteringsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Rekrutering

 

 

 

 

Kontingentar

Meir info kjem i januar 2019.

 

 

 

 

Dommarar

I fotballgruppa er det også  ei gruppe med dommarar som me er avhengige av for å få fotballkvardagen til å gå rundt. Det er her snakk om klubbdommarar og rekruttdommarar. Årleg blir det halde obligatorisk klubbdommarkurs for alle som spelar i 14-årsklassen.

Nivå Fullt lagnavn Dommer
MG7 Svortland G7-1 ALLE G OG J 7 LAG DØMMER SELV
MG7 Svortland G7-2
MG7 Svortland G7-3
MG7 Svortland G7-4
MG7 Meling G7-1
MG7 Meling G7-2
MJ7 Svortland J7-1
MJ7 Svortland J7-2
MJ7 Meling J7-1
MJ7 Meling J7-2

 

Nivå Fullt lagnavn Dommer Mobil
MG8 Svortland G8 Julia Nesse
Ida Østensen
41754378
46654421
MG8 Gilje G8-1 June M. Tverrborgvik 46937709
MG8 Meling G8 Thomas Nesse Westre
Sina Nesse
95165874
95288930
MJ8 Svortland J8-1 Lars Kallevåg
Jørgen Kvarven
90277308
99009149
MJ8 Svortland J8-2 Lars Østensen
Ludvig Gardner
45071970
40176198
MJ8 Gilje J8 Jenny Gilje
Edith Ådnanes
40516428
91775282

 

Nivå Fullt lagnavn Dommer Mobil
MG9 Svortland G9-1 Stian Åkeson Hollund 41517044
MG9 Svortland G9-2 Jan Roar Haugland
Eline Eidet
40078376
94865928
MG9 Gilje G9 Martin Selle 95747319
MG9 Meling G9 Karina Halleraker
Andrea Habbestad
46933578
90644961
MJ9 Svortland J9-1 Thea Malene Haldorsen 94223573
MJ9 Svortland J9-2 Sabrina Osman 97073642
MJ9 Gilje/Meling J9 Patrik Aasheim
Thilde Brendesæter
90277299
91575654

 

Nivå Fullt lagnavn Dommer Mobil
MG10 Bremnes G10-1 Suzana Emanuel 94087457
MG10 Bremnes G10-2 Jakob W. Økland
Thomas Sæverud
46889218
46878213
MG10 Bremnes G10-3 Mathea Onarheim Grønnevik
Hannah Stokkenes Jenkins
97562003
95241383
MJ10 Svortland J10 Laila Harez Wolpi 90673003
MJ10 Meling/Gilje J10 Hannah Markhus 98103922

 

Nivå Fullt lagnavn Dommer Mobil
LG11 Bremnes G11-1 Ole Halvorsen Haukedal 95463974
LG11 Bremnes G11-2 Hanna Habbestd Ytrøy
Pål Hollund Esperø
41586490
97108805
LG12 Bremnes G12-1 Mathias Gåsland 98111688
LG12 Bremnes G12-2 Jonas Sønstabø Helland 90640865
LG12 Bremnes G12-3 Lars Aasheim 93834609
LJ12 Svortland J12-1 Peder Martin Jensen 90555820
LJ12 Svortland J12-2 Stian Ytrøy
Lennart Andal
97413236
94265469

 

 

 

 

Nyttige skjema

Domarkort

Domarrekning

Namneliste

Domarrekning reise bredde

Registreringskjema Ferdighetsmerket

Registreringskjema Minimerket