BIL Fotball

Velkommen til fotballgruppa i Bremnes IL

Bremnes IL Fotball er den største gruppa i Bremnes IL med over 550 medlemmer i alle aldrar.

Målsetjinga vår er å gje alle som ønskjer det moglegheit til å spela fotball på sitt nivå. I tråd med NFF sin utvida breddeformel, ynskjer me å skape trygge rammer for aktiviteten i Bremnes IL fotball. Flest mulig, lengst mulig og best mulig, skal ha en sjølvsagt plass i fotballen og me vil jobba for at: «Trygghet + Utfordringar + Meistring = Trivsel og utvikling».

Det er treningar året rundt, sju dagar i veka. Treningane er i hovudsak ute, sommar som vinter, men nokre innetreningar blir det i vinterhalvåret. Det meste av treningane føregår på Sentralindrettsanlegget, men ettersom kapasiteten her er begrensa, blir også andre hallar og banar i lokalområdet nytta, både til trening og kamp.

 

Aktivitetar

Fotballgruppa arrangerer mange aktivitetar i løpet av året.

I januar og februar startar me med 2 innecupar; Nemus nattcup og Blink-hus cup, for lag i barneavdelinga (7-12 år).

I juni er det Rema cup. Dette er det største og viktigaste arrangementet til fotballgruppa. Her kjem det deltakarar frå heile vestlandet. År etter år kan me denne helga, takka vere fantastisk dugnadsinnsats frå foreldre, spelarar og andre engasjerte, gjennomføre den populære cupen.

Juli/august reiser laga i ungdomsavdelinga og junior  til Oslo og deltar på Norway cup. Mange blir med for å støtte laga og Bremnes IL har har stolte tradisjonar her.

I haustferien er det fotballskule, der velvillige ungdommar stiller opp som trenarar for unge fotballspillarar (6-12 år) frå heile Bømlo.

Vollyballturnering og sesongavslutning for ungdommar i november. Dette arrangementet er det i stor grad ungdommane sjølv som organiserer.

 

Trenarar og lagleiarar

Mange lag krev mange trenarar. Alle trenarar og lagleiarar i barne- og ungdomsgruppa trenar laga på dugnad. Fotballgruppa er avhengig av hjelp frå foreldre og andre for å kunna gi eit tilbod til alle. Alle som er trenar på dei ulike trinna får tilbod om trenarkurs.

 

Medlems- og treningsavgifter

Alle må betala kr 300,- i medlemskontingent til hovudlaget, i tillegg kjem treningsavgifta. Treningsavgifta er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, banedrift; sommar og vinter, klubbhus, garderobar, vedlikehald, styrkerom og administrasjon. Treningsavgifta er tilpassa det tilbodet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

 

Dugnad

Det er eit eige dugnadsreglement for Bremnes IL Fotball med oversikt over obligatoriske dugnader for dei ulike aldersgruppene. Dette reglementet finn du på heimesida.

 

 

 
 

Fotballstyret

Ronnie Kallevåg

Leiar
epost: ronkall@me.com
telefon: 97129682

Tiril Kvarven

Kurs og utdanningsansvarlig
epost: tirilkvarven@hotmail.com
telefon: 95495544

Frode Lunde Bukkøy

Varamedlem 2
epost: bukkelur@gmail.com
telefon: 99419493

Georg Andal

Fair Play ansvarlig
epost: georg.andal@icloud.com
telefon: 40240811

Vidar Helvik

Sportsleg utval leiar
epost: vidar@seashore.no
telefon: 41492579

Tord Isaksen

Nestleiar
epost: tori@skagenfondene.no
telefon: 97777568

Erlend Meling Nesse

Varamedlem 1
epost: erlend.nesse@hotmail.com
telefon: 94036364
 

Arrangementskomité

Thomas Magne Sellevold-Øystad

Leiar
epost: toystad@gmail.com
telefon: 93444954

Å bli annonsert

Medlem
epost: #
telefon: #

Å bli annonsert

Medlem
epost: #
telefon: #

 
 

Kvalitetsklubbansvarleg

Benedicte Stokkvik

Leiar
epost: ben_stokkvik@hotmail.com
telefon: 90823089
 
 

Sportsleg utval

Vidar Helvik

Leiar
epost: vidar@seashore.no
telefon: 41492579

Kenneth Blåsternes

Medlem 1
epost: kenneth.blasternes@wartsila.com
telefon: 99030488

Kenneth Larsen

Medlem 2
epost: Lateralus-k@hotmail.com
telefon: 92419438

Jan Kenneth Sortland

Medlem 3
epost: jksortland3@gmail.com
telefon: 47813815

Britt Mari Farestveit

Medlem 4
epost: fylkesnes.brittmari@gmail.com
telefon: 99380006

Karina Fylkesnes

Medlem 5
epost: karina.fylkesnes@gmail.com
telefon: 90602111
 
 

Krinskontaktar

Svortland

Kenneth Nesse

epost: ken-ness@online.no
telefon: 91717176

Gilje

Olaf Andreas Alfsvåg

epost: olafalfsvaag@hotmail.com
telefon: 40403714

Meling

Vidar Gilje

epost: vidargilje@hotmail.com
telefon: 99598504

 

 

Organisasjonsplan fotballgruppa

Her finn du BIL sin organisasjonsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Organisasjonsplan fotballgruppa

 

 

 

 

Reglement

Her finn du meir info om kva regler og retningslinjer som gjeld for fotballgruppa i BIL.

 

 

 

 

Reglement for BIL fotball

 

 

 

 

Kompetanseplan

Her finner du BIL sin kompetanseplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Kompetanseplan Bremnes Fotball

 

 

 

 

Sportsplan

Her finn du BIL sin sportsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Sportsplan Bremnes Fotball

 

 

 

 

Rekruttering

Her finn du BIL sin rekrutteringsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Rekrutteringsplan

 

 

 

 

Kontingentar

Treningsavgifter fotball

  • Heilårs treningsavgift 7-10 år: 1050,-
  • Heilårs treningsavgift 11-12 år: 1350,-
  • Heilårs treningsavgift 13-16 år: 1750,-
  • Heilårs treningsavgift 17-19 år: 2250,-
  • Heilårs treningsavgift Senior B herre: 1750,-
  • Heilårs treningsavgift Senior A herre: 2750,-
  • Heilårs treningsavgift Senior A dame: 2250,-
  • Heilårs treningsavgift Stjernelaget: 1050,-

*Halvårs treningsavgifter er halvparten av heilårs treningsavgifter*

 

 

 

 

Dommarar

I fotballgruppa er det også  ei gruppe med dommarar som me er avhengige av for å få fotballkvardagen til å gå rundt. Det er her snakk om klubbdommarar og rekruttdommarar. Årleg blir det halde obligatorisk klubbdommarkurs for alle som spelar i 14-årsklassen.

 

 

 

 

Nyttige skjema

Domarkort

Domarrekning

Namneliste

Domarrekning reise bredde

Registreringskjema Ferdighetsmerket

Registreringskjema Minimerket

 

 

Pin It on Pinterest