BIL Fotball

Velkommen til fotballgruppa i Bremnes IL

Bremnes IL Fotball er den største gruppa i Bremnes IL med over 550 medlemmer i alle aldrar.

Målsetjinga vår er å gje alle som ønskjer det moglegheit til å spela fotball på sitt nivå. I tråd med NFF sin utvida breddeformel, ynskjer me å skape trygge rammer for aktiviteten i Bremnes IL fotball. Flest mulig, lengst mulig og best mulig, skal ha en sjølvsagt plass i fotballen og me vil jobba for at: «Trygghet + Utfordringar + Meistring = Trivsel og utvikling».

Det er treningar året rundt, sju dagar i veka. Treningane er i hovudsak ute, sommar som vinter, men nokre innetreningar blir det i vinterhalvåret. Det meste av treningane føregår på Sentralindrettsanlegget, men ettersom kapasiteten her er begrensa, blir også andre hallar og banar i lokalområdet nytta, både til trening og kamp.

 

Aktivitetar

Fotballgruppa arrangerer mange aktivitetar i løpet av året.

I januar og februar startar me med 2 innecupar; Nemus nattcup og Blink-hus cup, for lag i barneavdelinga (7-12 år).

I juni er det Rema cup. Dette er det største og viktigaste arrangementet til fotballgruppa. Her kjem det deltakarar frå heile vestlandet. År etter år kan me denne helga, takka vere fantastisk dugnadsinnsats frå foreldre, spelarar og andre engasjerte, gjennomføre den populære cupen.

Juli/august reiser laga i ungdomsavdelinga og junior  til Oslo og deltar på Norway cup. Mange blir med for å støtte laga og Bremnes IL har har stolte tradisjonar her.

I haustferien er det fotballskule, der velvillige ungdommar stiller opp som trenarar for unge fotballspillarar (6-12 år) frå heile Bømlo.

Vollyballturnering og sesongavslutning for ungdommar i november. Dette arrangementet er det i stor grad ungdommane sjølv som organiserer.

 

Trenarar og lagleiarar

Mange lag krev mange trenarar. Alle trenarar og lagleiarar i barne- og ungdomsgruppa trenar laga på dugnad. Fotballgruppa er avhengig av hjelp frå foreldre og andre for å kunna gi eit tilbod til alle. Alle som er trenar på dei ulike trinna får tilbod om trenarkurs.

 

Medlems- og treningsavgifter

Alle må betala kr 300,- i medlemskontingent til hovudlaget, i tillegg kjem treningsavgifta. Treningsavgifta er kostnaden for å delta på et lag og skal dekke utstyr, banedrift; sommar og vinter, klubbhus, garderobar, vedlikehald, styrkerom og administrasjon. Treningsavgifta er tilpassa det tilbodet man får og varierer derfor både på årstrinn og nivå.

 

Dugnad

Det er eit eige dugnadsreglement for Bremnes IL Fotball med oversikt over obligatoriske dugnader for dei ulike aldersgruppene. Dette reglementet finn du på heimesida.

 

 

 

 

Fotballstyret

 

Velnemd

 

  • Jannicke Agasøster, Medlem

   epost: jannicke006@hotmail.com

   telefon: 94814536

  •  

  • Bjarne Ådnanes, Kvalitetsklubbansvarleg

 

Arrangementskomité

 

 

 

Styrereferat

 Nedlasting

 

 

Sportsleg utval


 

Krinskontaktar

 

 

 

 

 

Organisasjonsplan fotballgruppa

Her finn du BIL sin organisasjonsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Organisasjonsplan fotballgruppa

 

 

 

 

Reglement

Her finn du meir info om kva regler og retningslinjer som gjeld for fotballgruppa i BIL.

 

 

 

 

Reglement for BIL fotball

 

 

 

 

Sportsplan

Her finn du BIL sin sportsplan for fotballgruppa.

 

 

 

 

Sportsplan Bremnes Fotball

 

 

 

 

Kontingentar

Meir info kjem i januar 2019.

 

 

 

 

Dommarar

I fotballgruppa er det også  ei gruppe med dommarar som me er avhengige av for å få fotballkvardagen til å gå rundt. Det er her snakk om klubbdommarar og rekruttdommarar. Årleg blir det halde obligatorisk klubbdommarkurs for alle som spelar i 14-årsklassen.

 

 

 

 

Nyttige skjema

Domarkort

Domarrekning

Namneliste

Domarrekning reise bredde

Registreringskjema Ferdighetsmerket

Registreringskjema Minimerket