Våre samarbeidspartnere

Me i BIL er særs heldige å ha mange trufaste sponsorar som har støtta oss generøst gjennom fleire år. Me kan med tryggleik seia at aktivitetstilbod på Bømlo har vorte betre og rikare takka vera dei. Vi er veldig engasjerte og opptat av å verta betre med kvar dag som går, men berre med sponsorar ved sida vår, kan ider verta til verkelegheit.

Generell sponsor

Hovudsponsorar

Takk til alle sponsorane våre! Me er Betre i Lag smile

Pin It on Pinterest