BIL Friidrett

Velkommen til friidrettsgruppa i BIL!

Friidrettsgruppa i Bremnes IL er ein aktiv gruppe med ca. 50 medlemmar i inne sesongen og litt fleire i ute sesongen. Me har trening 2 gongar i veka heile året (følgjer skoleruta). Me har også hatt organisert trening for de mest aktive/de eldste i gruppa i sommarferien.

 

Innandørssesongen
Inne sesong strekkjer seg frå september til april.
I denne perioden trenar me innandørs i Bømlohallen.
Me trenar sirkeltrening måndagar og «annan trening» torsdagar. I løpet av inne sesongen har me stemner kor me konkurrerer i stille høgde og stille lengde.  Me har stemner ca.1 gang pr. mnd.

 

Utandørssesongen
Ute sesongen går frå mai til september.
I denne perioden trenar me utandørs på løpebanen samt i turløypa til FET.
Me har 2 treningar pr. veke på løpebanen kor vi trenar alt av uteaktivitetar. Løping, lengde, kulestøyt, liten ball, spyd, høgde og for dei minste er det leik relatert til friidrettsøvelsar som står i fokus.
I ute sesongen  har me også stemner ca.1 gang pr. mnd.

 

Kontingent:
Det betalast medlemsavgift til Bremnes IL., 300,- pr. år.
(Denne er blant anna med og dekkjer forsikring av utøver) .

 

Arrangement
I løpet av året arrangerer friidrettsgruppa:
Storavatnet rundt (1. mai),
Siggjodilten,(pinsen)
Markjamilo (25.august)
Bømlomeisterskapen (24 august)
Me held òg ein stor årsfest i november med god mat og utdeling av pokalar og medaljar for medlemmar i friidrettsgruppa.

 

Dugnad
Friidrettsgruppa er avhengig av hjelp frå foreldra for å kunne fungere. Alle foreldre må stille som foreldrehjelp i løpet av sesongane. Kor mange gongar de må stille avhenger av kor mange medlemmar som deltar i sesongen. Foreldre blir i tillegg oppfordra til å være med på dugnad på de større arrangementa som friidrettsgruppa har ansvar for + på årsfesten til medlemmane.

 

 

 
 

Friidrettstyret

Ann Helen Sætre

Leiar
epost: ann-helen.saetre@haugnett.no
telefon: 99648744

Odd Rune Grutle

Vara
epost: oddrune.grutle@wartsila.com
telefon: 48061337

Rune Årskog

Styremedlem
epost: runeaarskog@hotmail.com

Jostein Sæverud

Styremedlem
epost: jostein.saverud@haugnett.no
telefon: 95812392

Eli Anita Rødne

Styremedlem
epost: earodne@hotmail.com
telefon: 41161069

Lukas Nesse

Ungdomsrepresentant
epost: lukas.nesse@outlook.com

David Vassnes

Styremedlem
epost: dvassnes@gmail.com
telefon: 90177586

Vidar Helvik

Styremedlem
epost: vidar@seashore.no
telefon: 41492579
 
 

Valnemd

Merete Lønning

Medlem 1
epost: merete_loenning@hotmail.com
telefon: 97744801

Cathrine Vassnes Torget

Medlem 2
epost: c.torget@gmail.com
telefon: 48212155

 

 

Våre trenarar

  • Jostein Sæverud
  • Ann Helen Nesse Sætre
  • Daniel Andreas Knoop
  • David Vassnes
  • Odd Rune Grutle
  • Vidar Sæverud
  • Freddy Nesse
  • Elisabeth Løkling
  • Eli Anita Rødne
  • Vegard Helvik

 

 

 

 

Treningstider

Treningstider frå oktober til april i Bømlohallen (innesesong)    

Måndag 18:00 – 20:00 (heile hallen til 19:30, deretter halve hallen)
Torsdag 18:00 – 20:00 (heile hallen)
2009-2013 år 18:00-19:00
2008 og før 18:00-20:00(19:30)

Treningstider frå mai til september ute på Sentralidrettsanlegget (utesesong)

Måndag kl. 17:45 – 19:45
Torsdag kl. 17:45 – 19:45
2009-2013 år 17:45 – 18:45
2008 og før 17:45 – 19:45

 

 

 

 

 

 

Påmelding

Frå januar 2019 skal BIL praktisera berre 1 påmelding i løpet av året. Det vert ikkje lenger påmelding til både vår og haust, inne-  og utesesong. Ein medlem vel ein idrett og betalar treningsavgift for heile året. Det vert mogleg å byta mellom idrettar i løpet av same år utan ekstra kostnader. Det tyder at ein t.d. kan byrja på turn, men velja å halda fram med handball eller friidrett. Det gjeld spesielle vilkår viss ein ynskjer å byta til fotball.

Medlemmar som ynskjer å delta på to aktivitetar skal betala medlemsavgift for begge to.

Medlemmar som byrjar med aktivitet etter sommarferien skal betala halv treningsavgift.

 

Man skal betala medlemsavgift med ein gong ein melder seg i klubben og det kjem informasjon om  fristar for innbetaling av treningsavgift.

 

Korkje medlemsavgift eller treningsavgift skal refunderast.

Les meir om medlemskapen og appen Laget Mitt under Bli medlem knappen.

 

 

 

 

Kontingentar

Halv treningsavgift (høst 2019) kr. 600,-

 

 

 

 

Athletix

 

 

 

 

Sportsplan

Du kan lasta ned sportsplan for friidrett ved å trykkja på knappen.

 

 

 

 

Sportsplan

 

 

 

 

Statistikk/Rekordar

Aldersrek 2018

Banerekorder 2018

Klubbrekorder 2018