Vil du gi din støtte til BREMNES IDRETTSLAG?

 

Grasrotandelen er ei ordning frå Norsk Tipping, der du som registrert spelar kan velje eitt lag eller ei foreining som du ynskjer å støtte. Dette gjer du ved å finne deg ein Grasrotmottaker. Vi oppmodar deg til å støtte Bremnes Idrettslag.

 

Tenk deg at du kan spele Lotto, Tipping og Joker  – og samstundes gje noko til laget eller foreininga i ditt hjarte. Dette er heilt mogleg via Grastotandelen. Ved å spele hos Norsk Tipping vil 7% av innsatsen gå direkte til laget du ynskjer å støtte (gjeld ikkje Extra og Flax). Merk deg at Grasrotandelen ikkje på nokon måte går ut over innsatsen eller premien din – du blir ikkje trekt noko for å vere grasrotgjevar.

 

Korleis kan du bli Grasrotgiver?

 

    1.  Du kan knyta til deg ein grasrotmottaker hos ein av kommisjonærane våre eller logga deg inn og søkja her. Søk opp ynskt mottakar og vel “knyt til seg”. Det einaste kravet er at du er kunde hos Norsk Tipping.
      Vel BIL som Grasrotmottaker her
    2.  

    3.  «GRASROTANDELEN 871246572» til 60000 ( tenesta er gratis)

 

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

 

 

 

 

Støttemedlem

Medlemskapen er eit bidrag til sjølve drifta av idrettslaget. Medlemskontingenten dannar grunnlaget for støtte frå Idrettsforbundet. Me håpar difor så mange som mogleg registrerer heile familien og på denne måten støttar oss sjølv om ikkje alle er aktive. Du vil sjå at det er svært enkelt å registrere heile familien her på nokre få minuttar. Medlemskontingenten er lik for born og voksne.

 

 

 

 

 

 

Møller Bil

 

 

Pin It on Pinterest