Søknad til Stavlandfondet

Stavlandsfondet ble opprettet med ønske om å støtte alle gode initiativer i barne- og ungdomsavdeling.

Bernt Stavland har viet kr. 1.000.000 til prosjekter som skal realiseres i neste 5 år.

Søknadsfrist for 2021 er 31. oktober.

Stavlandsfondet er fokusert på å forbedre sportslig tilbud til barn og ungdom. Alle prosjekter som sendes inn skal være rettet mot:

  • Innkjøp av nytt utstyr til gruppene (medlemmer) i Bremnes IL
  • Oppstart av nye aktiviteter i Bremnes IL
  • Utvikling av eksisterende aktiviteter i Bremnes IL
  • Kursing og utvikling av ledere/trenere i Bremnes IL (gjelder barne- og ungdomsavdeling)

* All informasjon skal brukes kun i forbindelse med søknad til Stavlandfondet og skal ikke offentliggjøres eller deles til tredjeparter.

12 + 4 =

Pin It on Pinterest