Me står for:
Bredde
Idrettsglede
Likeverd

Me står for:
Bredde
Idrettsglede
Likeverd

Ferieturn 2024

Turngruppen har gleden av å invitere til tidenes første Ferieturn i dagene før skolestart.
Det vil bli opplegg både ute og inne, og dagene vil være varierte.
Treningene vil være ledet av flinke trenere med sikringskurs slik at sikkerhet og kvalitet står i fokus.
Det er begrenset plass, så her er det “første turner til mølla”.

LEDIGE PLASSER PÅ TURN

Me er ei voksende gruppe, og tar grep for å etterkomme etterspørselen. Vi øker nå antall plasser på gruppene 9-10 og 11-12 år. Dermed er det fortsatt nokon ledige plasser om barnet ditt ønsker å turne litt:

3-4 år: ledige plasser
5-6 år: ledige plasser
7-8 år: fullt…

Bli med på eFotball med Bremnes Idrettslag!

Bremnes Idrettslag er stolte av å introduserer vårt nye eFotball-tilbod! Som ein del av vår kontinuerlige innsats for å fremja inkludering og engasjement blant våre medlemmer, har me no lansert eFotball. Me inviterar alle interesserte til å bli med, uavhengig av alder eller tidlegare erfaring med e-sport.

Kvifor eFotball?
eFotball tilbyr ei unik blanding av fysisk og mental trening, samstundes som det fremjar lagånd og konkurransedyktig spel. Det er ein flott måte å halda seg aktiv på, spesielt i dei kalde vintermånadane, og gir ein fantastisk moglegheit til å utvikla nye ferdighetar og vennskap.

LYST Å TRENE MED OSS

Vil du støtte BIL?

Kjære medlemmer,
Breddeidretten har blitt hardt rammet i siste 2 måneder, helt siden koronakrisen startet. Hallene ble stengt, treningene stoppet og alle arrangementer ble avlyst. Plutselig ble hverdagen snudd på hodet. Realiteten er ikke annerledes for Bremnes IL.

BIL Inkluderingsfond

Kjenner du til Inkluderingsfondet i BIL?
Fondet som ble startet i 2018 har som formål å gi barna og ungdommer (2-18 år) som er medlemmer i klubben mulighet til å delta i aktivitet uavhengig av privat økonomisk situasjon.

Rubic – medlemssystem i bil

Frå 2019 har BIL bestemt seg for å ta i bruk Rubic som medlemsregister. Deira verktøy, Laget mitt, er eit kommunikasjonsverktøy for trenarar, lag- og gruppeledarar, foreldre og spelarar/ utøvarar.

Har du spørsmål til oss? Ta gjerne kontakt 🙂

    Pin It on Pinterest